Vad är impermanent loss?

Impermanent loss innebär att en liquidity provider (exempelvis på Uniswap) får en sämre värdeutveckling på sitt kapital än om kryptovalutorna hade hållits utanför denna pool. Detta utifrån att poolen består av två tillgångar som alltid balanseras till samma värde.

Liquidity provider hos Uniswap

Det går att vara liquidity provider hos flera olika decentraliserade börser (DEX) på internet. Den största, med mest omsättning, är Uniswap. (Läs mer om Uniswap här) Därmed kommer Uniswap användas i detta exempel. Andra liknande tjänster är exempelvis Sushi Swap och QuickSwap.

Uniswap = Decentraliserad exchange där konvertering kan ske mellan hundratals ethereumbaserade tokens. Detta utan registrering eller KYC. Det enda som krävs är den browserbaserade plånboken Metamask.

  1. Tillför likvida medel

När likvida medel tillförs till en DEX sker detta alltid med lika värde i det par som erbjuds. Ska valuta till ett värde av 10 000 kr tillföras till paret ETH/USD-C kommer alltså EHT för 5000 kr och USD-C för 5000 kr tillföras. Detta utifrån dagskurs på dessa valutor.

  1. Ersättning ges utifrån handelsvolym och likviditet

Vem som helst kan tillföra likvida medel (kryptovalutor) till dessa tjänster och det anges alltid hur stor del av den totala poolen som personen har. En person som har 1 % av totala poolen kommer därmed att få 1 % av de avgifter som betalas till poolen – av de personer som använder växlingsfunktionen.

På Uniswap kostar det 0,3 % att genomföra en växling. Om kryptovaluta till ett värde av 10 000 kr växlas kommer alltså 30 kr betalas till poolen. Valuta som därmed fördelas till de som agerar liquidity providers.

  1. En valuta går upp

Oavsett vad som händer kommer värdet av de två valutorna vara på samma nivå. I detta exempel tillfördes 5000 kr i ETH och 5 000 kr i USD-C.

Skulle däremot ETH gå upp 10 % i värde kommer denna del av ”vågskålen” vara mer värd. Detta kompenseras automatiskt genom att det blir fler USD-C och färre ETH.

När en valuta går upp, mer än den andra, uppstår därmed impermanent loss. En ”förlust” i förhållande till om valutan istället hade hållits utanför Uniswap.

Impermanent loss uppstår alltså när skillnaden i värde mellan de tillförda kryptovalutorna ökar kraftigt.

Exempel med ETH/DAI

1 ETH och 100 DAI är lika mycket värda och tillförs till Uniswap. Ett totalt värde av 200 USD.

I detta läge är alltså 1 ETH värt lika mycket som 100 DAI och poolen består totalt av 10 ETH och 1000 DAI.

ETH går nu kraftigt upp så att 1 ETH är 400 DAI. Eftersom poolen succesivt har balanserats kommer det innebära att denna del av poolen består av 0,5 ETH och 200 DAI. Detta till ett värde av 400 USD. En värdeökning på 100 %.

Men vad hade hänt om 1 ETH och 100 DAI hållits utanför Uniswap istället?

Värdet hade då varit 500 USD. ”Förlusten” att vara liquidity provider blev i detta fall 100 USD. Orsaken är just den balansering som hela tiden sker i poolen.

(Exemplet kommer från Binance Academy)

Avgiften kan kompensera

Den avgift som fördelas till alla liquidity providers kan ofta kompensera impermanent loss. Det är även denna avgift som gör att många väljer att vara LP trots denna ökade förlust för ”förlorad vinst”.

Varför Impermanent?

”Förlusten” uppstår när stor värdeskillnad uppstår mellan de två tillförda kryptovalutorna. Men någon förlust är det inte förrän likviditeten dras ut från poolen. Till dess är förlusten ”impermanent”.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *