Vad är Uniswap?

Uniswap är en decentraliserad tjänst på Ethereum där användarna kan växla ETH-baserade tokens utan att behöva gå via någon börs eller registrera KYC. Växling sker enklast via Metamask.

 • Enkelt
 • Snabbt
 • Utan KYC

+ Bli Liquidy Provider och tjäna pengar

Köpa Uniswap Certfikat

Hos Avanza är det möjligt att investera i Uniswap (UNI) via Valour Uniswap. Certfikatet följer alltså utvecklingen av kryptovalutan UNI.

Till Avanza

Denna guide handlar däremot inte om att investera i UNI utan att använda den tjänst är UNI är native token.

Använda Uniswap

 • Gå till Uniswap
 • Anslut Metamask eller annan kompatibel wallet
 • Sök upp swap-paret. Har du ETH och vill ha CEL söker du upp ETH/DEC

 • Klicka på TRADE
 • Välj belopp på traden

växla uniswap

 • Klicka på Swap
 • Bekräfta transaktionen i Metamask  (Kolla Gas-fee innan, ibland är det värt att vänta på lägre gas-fee)

(Kom ihåg att du måste ha ETH på din metamask vid transaktion eftersom gas-fee betalas av denna ETH)

När transaktionen gått igenom kommer angivet belopp av den ena valutan dras varpå den andra valutan tillförs till din wallet. För detta betalas 0,3 % i växlingsavgift samt en gas-fee till ETH-nätverket.

OBS- Uniswap är en AMA vilket innebär att priset sätts utifrån tillgång och efterfrågan i den aktuella poolen. Det kan alltså förekomma både över- coh underpris mot aktuellt marknadspris. Se exempelvis aktuellt pris i SEK på Bitcoinpris.se inför växling.  (Vid växling av wBtc försåss)

Tjäna pengar på Uniswap –  Liquidity Provider

Eftersom Uniswap är decentraliserad finns inget företag som tar betalt eller kan förse tjänsten med likvida medel. Därmed finns möjlighet att tjäna pengar på att vara liquidityy provider.

 • Gå till paret
 • Klicka på ADD LIQUIDITY

Därmed kommer denna bild upp. Först behöver innehavet på Metamask bekräftas (Approve). Det sker enbart EN gång per valuta. När det är skett kan transaktioner ske i all framtid utan att Approve behövs igen. Godkänn i Metamask.

 • Välj antal

Du behöver ha lika stort belopp i de bägge valutorna för att kunna bidra till poolen. Exempelvis 100 USD i ETH och 100 USD i DEC. Dessa likvida medel kommer därmed användas i de trade som sker via Uniswap. I exemplet ovan valdes MAX på ETH varpå Uniswap direkt räknade ut hur många CEL som därmed också skulle användas till poolen.

 • Klicka på Supply

Klart !

Varje dag kommer nu en viss ersättning ges till din ETH-adress i de två valutor som du bidrar med.

Vad tjänar du?

Uniswap tar 0,3 % av beloppet vid en transaktion. Det som därmed avgör hur mycket du tjänar är både handelsvolymen i det paret samt din del i förhållande till hela poolens värde.

Exempel:

Du har tillfört 100 USD till en pool som totalt är på 100 000 USD. Du äger därmed 0,1 % av poolen. Under en dag genomförs transaktioner i detta par på 500 000 USD. Det innebär 1500 USD i avgift som går till den gemensamma poolen. Du äger 0,1 % av poolen och får därmed 1,5 USD på en dag.

Skulle exakt samma siffror gälla över ett år innebär det en avkastning på 547USD med 1000 USD investerat. En avkastning på över 50% över ett år.

Eftersom både poolens storlek kan ändras över tid samt även handelsvolymen är det däremot omöjligt att avgöra avkastning på ett år. Genom att se på volym och poolens storlek föregående dagar går det däremot att räkna ut ett en förväntad avkastning på några dagar.

Det finns pooler där avkastningen är över 500 % på ett år. Men när så stor avkastning skapas kommer snart större likviditet att föras över till dessa par. Dessutom är de mer riskfyllda.

Fördelar med Uniswap

Fördelen är att jag både kan hålla kryptovaluta – och få avkastning. I vissa fall riktigt hög avkastning.

Nackdelen

Nackdelen är att mitt innehav automatiskt kommer att balanseras av poolen. I början sätter jag in 100 USD av bägge mynten. Men efter att värdeutveckling sker kommer Uniswap att automatiskt jämna ut innehavet så att det alltid är lika stort värde av de bägge mynten.

Skulle en gå ner i värde kommer därmed den andra att växlas så att ytterligare mynt köps i den som faller i värde. Allt för att skapa en balans. När jag drar tillbaka de likvida medlen kan jag alltså få betydligt mer av ett mynt än vad jag en gång förde över. Genom att hålla sig till de större paren är risken betydligt mindre.

Väljs de mer exotiska paren är värsta scenario att jag sitter med mängder av mynt i en valuta – som faller som en sten i värde.

Hur det går? Följ min portfölj så berättar jag.