Hur gick det för solcells-mining-företaget?

Genom åren har jag genomfört mining både via klassisk väg (dash-miner) och via mobilen (Electroneum). Har även testat mining av BTC via mobilen men den blev minst sagt het rätt snabbt. En fråga som alltid kommer upp är om det är lönsamt. Eftersom jag hade gratis el på den kontorsplats jag förr hyrde så var det lönsamt – men inte nu längre.

Så det var lite intressant att ramla över Börsvärldens (sponsrade) artikel av Xpecunia – ett av många miningföretag i Sverige. Artikeln är från 2018 men visar ändå på problematiken med mining. Vi måste få ner elkostnaden i Sverige för att det ska vara ekonomiskt hållbart. Kan solceller vara lösningen?

Xpecunia

Xpecunia grundades 2016 (minns BTC-piken 2017) med målet att ta till vara på överskottsenergi från solceller de dagar som det skapades överproduktion. Det går visserligen att sälja tillbaka till elbolaget men då till ett riktigt lågt pris – det var alltså inte ett alternativ.

Affärsidén är därmed enkel – Bryt krypto av ”överskottsenergi” och sälj mot SEK.

För att optimera förtjänsten har de en algoritm som avgör vilken valuta som för tillfället är mest lönsam att mina och under 2016/2017 var de uppe i 30-55 USD per månad.

Nu föddes idén till att skapa ett företag.

Inte oväntat då många andra kryptoföretag växte fram under ”guldåret” 2017. Med höga priser var det lönsamt med mining i nästan vilken valuta som helst. Under 2018 sökte man sedan investerare för att kunna expandera. Den som vet hur kurserna rörde sig 2018 kan även förstå en orsak till att de sökte finansiell hjälp.

Men hur gick det?

  • Erbjuder obligationer med 10 % ränta

Under våren 2020 gick det att teckna ränteobligationer i företaget. Dessa obligationer löpte på 5 år och skulle ge en årlig avkastning på 10 %. Som med alla företagsobligationer speglar avkastningen vilken risknivå det handlar om. Skulle jag få 10 % avkastning med hög säkerhet hade jag tagit det alla dagar i veckan. Men lockas jag av detta? Mjae… Då sätter jag hellre in mina pengar på Celsiues i USD-C och får 7-9 % till en säkrare nivå.

Totalt sökte de 14 000 000 i investering och Taptum står för 50 % av dessa.

  • Ökad omsättning

År 2019 ökade företaget omsättningen men imponerande 2100 %. Omsättningen var därmed 2,4 miljoner. Bruttomarginalen är 61 %.

  • Framtida aktienotering

Målet är att notera aktien ”på en marknadsplats”.

  • Övertecknad emission 2019

Emissionen som genomfördes 2019 blev övertecknad (dvs. högt intresse).

  • Ingen nyhet på 9 månader…

På hemsidan presenteras nyheter om företaget. Mellan september 2019 och idag (juni 2020) har inget nytt publicerats. Företag i utvecklingsfas (inte minst inom krypto) behöver vara mer transparent för att skapa trovärdighet tycker jag.

Personligen tror på företagets affärsidé. Både ur ett miljöperspektiv och att kryptovalutor är framtiden. Kostnaden för kraftiga solcellspaket har gått ner, intresset för krypto upp och BTC kommer knappast ligga och svaja kring 9200 för evigt.

MEN… risken är hög.

  1. Ska de gå samma väg som Dunker i kampen mot Skatteverket?
  2. Allt bygger på en relativt hög kurs och lönsam mining. Bara det är en risk.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *