Bitcoin, En finansiell revolution – Recension & Omdöme

I ”Bitcoin – En finansiell revolution” presenterar civilekonomen Linus Lovén varför Bitcoin, och blockkedjor, en gång skapades och hur det kan förändra hela vårt finansiella system. I likhet med hur internet demokratiserade informationsflödet kan blockkedjor demokratisera finansiella transaktioner – Frågan är inte om, utan när….

Jag ger lätt boken 5/5! Överlägset bästa svenska boken om Bitcoin!

Boken kan köpas här– (reklamlänk)

Det är ytterst sällan jag börjar att läsa en bok genom att kontrollera dess utgivningsår. Men det var helt självklart med Lovéns bok för att förstå i vilken tid, och vilket sammanhang, den är skriven. År 2016 hade knappt Bitcoin nämnts en enda gång i riksmedia, jag själv visste inte vad det var och priset låg på ca 1000 USD.

Lovén skriver altlså boken i en tid då intresset för kryptovalutor var extremt litet och främst fanns hos ”IT-nördar”, finansiella rådgivare och de som av ideologiska skäl anser att staten ska ha så liten makt som möjligt.

Dåtid – Nutid – Framtid

För att förstå vår nutid, och kunna göra relevanta gissningar om vår framtid, behöver kunskap finnas om vår dåtid.

I första delen av boken ger Linus en tillbakablick på hur betalningsmedel, pengar och värde hanterats över tid. Allt från byteshandel och guld till dagens ”skapar pengar av skulder”. Det är genom att förstå dagens skuldekonomi som det blir lättare att förstå varför Bitcoin en gång skapades – i kölvattnet av århundrades finansiella kris 2008.

Här hoppar Lovén mycket snyggt mellan historiska fakta och egna upplevelser i New Yorks finansdistrikt. Genom att sätta Bitcoin i en kontext blir det betydligt lättare att förstå vad Bitcoin egentligen står för. Det är något som jag saknat i andra böcker men som Lovén lyckas förmedla på ett lysande sätt.

Men kanske finns det fler drivkrafter bakom Bitcoin än enbart en vass kritik mot en skuldbaserad ekonomi. Lovén pekar på att Bitcoin kunde slå igenom så kraftigt tack vare att dess lösning togs emot av flera olika samhällsgrupper. Finansfolket fick ett digitalt alternativ till guld, libertianerna ett betalningsmedel som inte styrs av en nation och frihetskämparna en möjlighet att skicka pengar – som inte regeringar i en diktatur kan spåra.

Att blockkedjetekniken kommer att revolutionera flera branscher är redan fastställt.

För Lovén är Bitcoin, och inte minst smarta kontrakt på blockkedjor, framtidens ekonomiska system. Detta med allt från säkrare kortbetalningar, enklare internationella överföringar och smarta kontrakt för atomiserade avtal . Att han på ett så självklart och tekniskt sätt beskriver smarta kontrakt år 2016 (1 år efter att Ethereum lanserades) är riktigt imponerande.

Att blockkedjetekniken kommer att revolutionera flera branscher är redan fastställt. Nasdaq och Lantmäteriet visade sitt intresse långt före Bitcoin ens nämndes i media. Ett annat exempel är Telia som visat på hur framtidens fastighetstransaktioner kommer att ske på blockkedjor.

Men innebär det att Bitcoin är en bra investering?

Det är befriande att läsa en bok om Bitcoin utan att fokus är på värdeökning och dess kursutveckling. För Lovén är blockkedjan en revolution – dvs. betydligt större än kronor och ören. Visserligen tar han i slutet av boken upp lite kort om värdeökningen av Bitcoin över tid men det är bara en detalj i ett större sammanhang.

Känslan när jag slår ihop pärmarna är tudelad. Har jag precis fått förklarat för mig hur framtidens ekonomiska system kommer se ut? Är det en finansiell ekonomisk revolution på väg – en ekonomi som framförallt gynnar de allra fattigaste och som inte grundar sig på money-printing-on-demand? I så fall hoppas jag att Lovén har rätt i sin syn på framtiden. Men det också viktigt att särskilja kryptovalutor från blockkedjor. Blockkedjor kan skapas utan kryptovalutor – men kryptovalutor kan inte leva utan blockkedjan.

Ingen kunde 1998 förstå hur internet kunde revolutionera vårt samhälle. Kan vi idag förstå hur smarta kontrakt kan revolutionera ekonomin? Lovén ger i alla fall en liten hjälp på vägen, med en bok som skrevs för 5 års sen.

SE ÖVRIGA BÖCKER PÅ SVENSKA HÄR

Bitcoin – en finansiell revolution

Min absoluta favorit i bokutbudet om Bitcoin. Lovén beskriver den finansiella historien och sätter Bitcoin i en tydlig kontext. Därifrån förklarar han vidare hur Bitcoin, och framförallt blockkedjor, kommer kunna revolutionera det finansiella systemet.

Ser du Bitcoin bara som en ”digital valuta” eller som ett ”investeringsobjekt”? Läs denna bok och få en bredare bild av hur framtiden kan se ut med Bitcoin som stammen och smarta kontrakt som grenarna – i ett rättvisare ekonomiskt system.  

Läs min recension här

Köp hos Bokus