Så får NFT sitt värde

Vad avgör värdet på en NFT? Är det värt att investera? Det beror nog på vilket värde tillgången har…

Jag möts ofta av åsikten att en NFT bara är ”en JPG-bild”. Det bevisar bara en stor okunskap och att media fortsätter att hålla sin syn på NFT:er extremt smal. Ja, det finns digital konst men personligen är jag mer intresserad av andra områden.

Värde genom…

Oavsett om du köper en mugg, en aktie, en NFT eller ett matbord då består värdet av flera olika ben. En del tillgångar får värde från flera av dessa ben, andra enbart ett.

Funktion

Hur kan tillgången användas? Ett exempel är silver som används inom industrier och elektronik.  Vilken funktion har en NFT? Det beror helt på vad det är för något. Här är det viktigt att komma ihåg att en NFT enbart är ”något vars värde bevisas på en blockkedja”. Det kan därmed vara:

  • Biljett – Värdet sätts av de som anordnar konserten, evenemanget osv.
  • Sak i ett spel – Värdet sätts av spelarna utifrån tillgångens funktion. Exempelvis kan en yxa vara väldigt användningsbar i ett spel vilket höjer dess värde.
  • Prenumeration – Jag har en NFT som ger mig tillgång till en specifik tjänst. Det kan liknas med en prenumeration. Om jag skickar den till en vän ger jag även bort prenumerationen.

Vad är det värt för dig att gå på konserten, spela spelet eller läsa en tidning? Där avgör du själv värdet för den NFT som har den funktionen…

Samlarvärde

Konst har ett samlarvärde och det är även samlarvärde som främst nämns i media. Det kan vara svårt att förstå att någon vill betala 10 miljoner för en bild – det kan jag hålla med om. Ungefär lika svårt som att förstå varför någon vill betala 10 miljoner för en tavla, ett gammalt piano eller ett mynt från 1400-talet. Samlarobjekt har alltid haft ett inbyggt värde – vilket primärt avgörs av de som samlar.

Det är ju bara att kolla på de dyraste försäljningarna under 2021 för att förstå att det handlar om enorma summor.

Bilden ovan är från artikeln ”Vad är en NFT?” på Investeringsguiden. Tack för lånet 😊

Värdeskapande

Aktier, räntepapper och P2P-lån har alla sitt värde i den värdeskapande funktionen. På samma sätt kan NFT vara en finansiell investering som förväntas ge en viss avkastning. Exempel:

  • Rättigheter – Få 1 % av den royalty som en låt genererar.
  • Fastigheter – Investera i en liten del i en fastighet och ta del av värdeökning och hyresintäkter.
  • Uthyrning – Äg NFT:er som har en stor andrahandsmarknad inom uthyrning. Det finns flera alternativ som ger 20-30 % APR.

Utifrån dess inneboende värden kan du även avgöra om det är värt att investera. Att däremot spekulera i om priset ska gå upp eller ner på en JPG-bild, det låter jag någon annan göra.