Riskerna med Certifikat på Avanza

Certifikat framställs ofta fördelaktigt både utifrån säkerhet, skatt och deklaration. Men det finns risker – något som visades tydligt med Terra-kraschen…

När olika sätt att investera i kryptovalutor presenteras nämns ofta certifikat som fördelaktigt utifrån att det är så enkelt och säkert. Dessutom skattemässigt fördelaktigt eftersom handel kan ske inom ISK. Det få nämner är däremot de risker som finns.

  • Handelsvolym

Jag uppfattar att det är mest handelsvolym på Bitcoin XBT vilket är en klar fördel. Hög volym innebär en låg spread och chans att certifikatet verkligen prissätts utifrån värdet på underliggande tillgång.

  • Emittenten kan gå i konkurs

Den som ger ut certifikaten, emittenten, kan gå i konkurs. Risken är då att certifikaten blir värdelösa. Jag ser däremot denna risk som mycket liten förutsatt att handel sker via stora aktiemäklare så som Avanza, Nordnet eller storbankerna. De bör ha god koll på vilka emittenter de ”släpper in” på handelsplatsen.

  • Certifikat kan stängas ner

Emittenten har även rätten att lägga ner certifikat. De ”tvångssäljs” därmed automatiskt varpå pengar betalas ut till gällande kurs. Här kan jag se den största risken och framförallt när handel sker i kryptovalutor vars värde kan förändras extremt snabbt över en kort tid. Exemplet med Terra-kraschen visar detta tydligt. Förklarar mer lite längre ner.

  • Ingen helghandel

Personligen tror jag inte att bitcoin skulle krascha och att någon försäljning därmed snabbt måste ske på en helg. Men på altcoins finns risken. Att på lördagsmorgonen se en valuta krascha och vara medveten om att försäljning inte kan ske förrän på måndagen är ingen skön känsla… Kortsiktig spekulation kan mycket väl ske direkt i kryptovaluta. Långsiktig investering kan få vara i certifikat.

Terra-kraschen

Blockkedjan Terra och dess kryptovaluta LUNA var en av de tio största projekten (värdemässigt) i början av 2022. Men sen kom kraschen. I korthet handlade det om att den stablecoin (UST) som användes på blockkedjan tappade sin pegg och att detta skapade stor oro på marknaden. Eftersom värde och utbud av LUNA och UST var sammankopplat raserades värdet i dessa två valutor.

Det var ett fett fall kan man lätt säga…

Vid kraschen avnoterades certifikatet hos Avanza – vilket självklart då genomfördes på en katastrofalt låg nivå. Men vad hände sen?

De som ville chansa och gå in på extremt låga nivåer kunde inte det längre. Certifikatet var ju avnoterat. För när något faller snabbt brukar det inte sällan bli en viss studs uppåt. Att missa 500 % uppgång på några veckor kanske inte känns helt okej. Hade certifikatet inte avnoterats hade värdet i alla fall gått upp 500 % från bottennoteringen. Även om det fortfarande innebar ca 99 % nedgång från toppen.

 

Investerar själv i certifikat

Under 2022 har jag växlat över nästan hela mitt kryptoinnehav till certifikat. Jag är alltså inte kritisk mot denna sparform. Jag ser flera fördelar och framförallt deklarationsmässigt. Efter att ha kämpat över 40 timmar med deklaration förra året tog jag beslutet att i stort sett bara ha certifikat. För mig är det inte värt arbetet med deklaration. Skulle jag blivit granskad hade det ju tagit ytterligare tid att bevisa allt.  Men som med alla investeringar finns risker – kom ihåg det!