Räkna ut lönsamhet på mining

Är det lönsamt med mining? Svaret är ja, nej och kanske. Här presenteras vilka faktorer som påverkar förtjänsten vid mining och lite kort om min egen miningkarriär.

Faktorer som påverkar lönsamheten

  • Mining – av vilken coin

De flesta förknippar mining med bitcoin med det finns flera kryptovalutor som använder mining som konsensusmekanism. Under 2020 använder jag själv en liten multifunktionell dashminer som inte var större än några decimeter. Den var programmerad att mina den mest lönsamma kryptovalutan för stunden, utifrån konkurrens, marknadspris osv.

Exempel på andra coins där mining kan utföras är:

– Zcash

-Dogecoin

– Dash

  • Inköpskostnad och förväntad livslängd

Om du köper in en miningrigg för 20 000 kronor och förväntar dig att den ska kunna användas i fem år blir det en årlig kostnad på 4 000 kronor för utrustningen. Det bör alltså läggas med i budgeten.

  • Elpriset!!

Under 2022 har elpriset minst sagt gått i taket. Detta oavsett om man haft rörligt eller så kallat timpris på elen. De som sitter på bundna avtal kan ju vara extremt nöjda…

Ett av de företag som genomför mining på bitcoin i Sverige ligger i Boden. I en artikel på Aftonbladet anges att företaget gör av med ”288 megawattimmar per dygn”. En megawatttimme är 1000 kWh så företaget behöver alltså 288 000 kWh! Går elpriset från 1 krona till 2 kronor per kWh blir det alltså närmare 300 000 kronor dyrare – per dygn.  Nu har visserligen serverhallar rabatt på el i Sverige (!) men det är något som regeringen håller på att undersöka om de kan ta bort. Då blir det ännu dyrare!

  • Bitcoinpriset

Det går att kalkylera på inköpskostnad, riggarnas förväntade livslängd, hash power och delvis elpris. Men att kalkylera med ett specifikt bitcoinpris är betydligt svårare. De bitcoin du tjänar kan du behöva sälja för att få kunna betala elräkningen. Så värdet på bitcoin är helt avgörande. Som det är idag i Sverige (september 2022) är elpriset högt och bitcoinpriset lågt – en riktigt dålig kombination.

  • Hash Rate

Hash Rate anger styrkan på din miningutrustning, dvs. hur många uträkningar den kan göra per sekund. Är det större hash rate ökar dina chanser att lyckas med uträkningen först varpå du får miningreward. Är du med i en miningpool (vilket de flesta är) och poolen får miningreward får du belöning tilldelad utifrån förhållandet mellan din hash rate och poolens totala hash rate.

Beräkningshjälp

Är det lönsamt med mining av bitcoin? Använd en mining calculator på internet för att göra en första beräkning. Kom ihåg att den inte tar hänsyn till inköpskostnaden på utrustningen samt att elpriset kan förändras över tid.

Mining – eller staking?

Vid mining behöver du ta en relativt stor ekonomisk risk. Först behöver utrustning köpas in och därefter el betalas varpå du, förhoppningsvis, får tillbaka insatsen succesivt och skapar en viss vinst.

Ställ detta mot ”risken” med Proof of Stake med samma investering. Beloppet investeras i kryptovalutan och låses via staking varpå en procentuell avkastning ges per år. Istället för att lägga pengar på utrustning investeras de i vald kryptovaluta och låses via Proof of Stake, alternativt Delegated Proof of Stake.

Risken i detta fall handlar primärt om att låst kryptovaluta faller i värde över tid. Men skulle bitcoin falla i värde över tid blir även mining mindre lönsamt. Vilken risk är du beredd att ta?