Få avkastning på stablecoins

Celsius har ansökt om företagsrekonstruktion coh stängt av all verksamhet så länge. Har du tur får du pengar tillbaka…. Ta det försiktigt och kom ihåg – Not your keys….

Fördelen är den minimerade risken då dessa coins alltid förväntas ha samma värde. Nackdelen är att det aldrig kan bli någon ”resa till månen”.

Personligen ser jag stablecoins som ett sätt att stabilisera portföljen samtidigt som god avkastning nås. En lågriskinvestering inom krypto.

Vad är stablecoins?

”En kryptovaluta med ett stabilt värde kallas för stablecoins” skriver Cryptoviking och det är även en mycket bra sammanfattning. En coin vars värde därmed är knutet till en underliggande tillgång.

En av de största, och som jag använder mest, är USDC. I detta fall är den underliggande tillgången USD och en USDC förväntas alltid vara värd just en USD. Dessa har skapats och givits ut via ett samarbete där bland annat Coinbase är med. De garanterar därmed att en USDC alltid ska kunna gå att växlas till en USD på deras handelsplattform.

Om jag själv skulle skapa en stablecoin skulle jag kunna lägga 1000 kr i en burk i mitt hem och sedan skapa 1000 Stable SEK. Den som har en Stable SEK kan när som helst komma hem till mig och växla till en SEK. Fördelen med Stable SEK är däremot att de är digitala och ligger på en blockkedja. Läs mer om fördelar och nackdelar med Stablecoins (extern länk)

Få avkastning

Det finns ett par vägar till avkastning även med stablecoins.

  1. Ränta på krypto – Centraliserad plattform

Både crypto.com och Celsius Network erbjuder ränta på insatt kapital. Det brukar röra sig mellan 4 % och 8 % på stablecoins vilket är långt över vad en bank erbjuder om jag sätter in mina SEK. Sätt in pengarna, få ränta löpande varje vecka, ta ut och deklarera intäkten som ränta.

  1. Ränta på krypto – Decentraliserad plattform

Att låna ut pengar via en decentraliserad plattform (som exempelvis Aave) ger årlig avkastning på mellan 1 – 10 %. Eftersom avkastningen helt och håller beror på utbud och efterfrågan kommer räntan förändras dag för dag. Detta till skillnad mot centraliserade plattformar där det oftast är samma ränta i alla fall en vecka.

  1. LP – mellan två stablecoins – Avancerat

På flera DEX:ar finns handelspar mellan två olika stablecoins, exempelvis USDC – USDT eller DAI – USDT. Genom att tillföra likviditet till dessa pooler tjänas en viss procent av de avgifter som betalas av de som använder växlingsfunktionen. Mer om hur detta fungerar går att läsa i min artikel om Uniswap.

  1. Arbitage – Avancerat

På en decentraliserad låneplattform sätts räntan helt utifrån utbud och efterfrågan på just en specifik stablecoin. Det kan därmed förekomma tillfällen då det går att låna en stablecoin till en lägre ränta än vad en annan ger i avkastning. Genom att låna och direkt låna ut ges därmed en direktavkastning – fram till att räntenivåerna har stabiliserats på samma nivå.

  1. Liquidity Farming – Avancerat

Ibland vill en DEX ge extra incitament till investerare att tillföra likviditet till specifika pooler. För detta betalas en ”bonus” ut till alla i den poolen. Så var det exempelvis när Aave lanserades på Polygon och de gav Matic till alla som lånade eller lånade ut på plattformen. Därmed gick det att göra följande.

Låna 10 000 kr i stablecoin till 5 % ränta. För detta betalades ca 4 % i Matic ut i bonus. Dessa 10 000 kr växlas till annan stablecoin och lånas ut via samma plattform. För detta gavs 3 % i avkastning plus 4 % i matic.

Även om kostnaden var högre att låna än att låna ut gav denna extra farming av Matic en mycket god avkastning till en mycket låg risk.

HODL ON !